Točka 12. Viši stručni savjetnik - specijalist u Uredu za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar inženjer građevinarstva, arhitekture ili druge odgovarajuće tehničke struke (VSS građevinarstva, arhitekture ili druge odgovarajuće tehničke struke),
•    najmanje 5 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:


•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.
•    održava edukacije u svojstvu predavača iz djelokruga Ureda
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    obavlja poslove mentorstva novozaposlenih,
•    prema potrebi sudjeluje kao predstavnik Ureda na sastancima vezano uz rješavanje specifičnih pitanja,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Službe, a unose se u informacijske sustave Agencije po potrebi,
•    u dogovoru s Voditeljem Službe predlaže rješenja za složene situacije i daje prijedloge poboljšanja procedura Ureda  i drugih Ureda Agencije,
•    sudjeluje u radu tematskih radnih skupina s ciljem poboljšanja poslovnih procesa u Agenciji,
•    pomaže voditelju Službe u pripremi internih procedura i metodologije za obavljanje poslova vezanih za  projekte financirane iz ESI fondova u nadležnosti Agencije, te ažuriranju i nadogradnji relevantnih priručnika Agencije,
•    u suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    u svojstvu promatrača prisustvuje sastancima Odbora/Povjerenstva i/ili drugih tijela koja vrše postupak odabira u sklopu Poziva financiranih sredstvima ESI fondova po potrebi,
•    samostalno, pravodobno i učinkovito obavlja najsloženije poslove provedbe kontrole i osiguranja kvalitete ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ostalih povezanih dokumenata (plan nabave, dodatak ugovoru i dr.),
•    samostalno, pravodobno i učinkovito obavlja najsloženije poslove provedbe  pregleda i osiguranja kvalitete dokumenata povezanih s postupcima odabira prema pravilima ESI fondova,
•    samostalno, pravodobno i učinkovito obavlja najsloženije poslove vezane uz ex ante preglede dokumentacije postupaka nabava korisnika ESI fondova, s naglaskom na kontrolu dokumenata koji se odnose na složenije projekte (veći broj korisnika i/ili partnera na projektu, specifična problematika u okviru projekta, kratki rokovi pripreme dokumentacije, kompleksna oprema, velika vrijednost nabave, više grupa opreme itd.), i to s naglaskom na tehničke specifikacije, nacrte, troškovnike i sl.
•    u dogovoru s voditeljem obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Službe  koji zahtijevaju iznimnu operativnu samostalnost, stručnost,  odgovornost te specifične vještine i znanja