Točka 14. Stručni savjetnik u Uredu za financije i računovodstvo

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije (VSS ekonomske struke),
•    najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta ,
•    hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:


•    u suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    zadužen je za učinkovito, pravovremeno i kvalitetno obavljanje složenijih poslova vezanih uz programe, projekte i ugovore uz povremeni nadzor i upute nadređenog
•    kontrolira financijske aspekte ugovora i zahtjeve za plaćanje, kontrolira financijske dijelove projektnih izvješća, priprema provedbu i provodi plaćanja,
•    prati provedbu projekata i odlazi na terenske posjete,
•    izrađuje financijska izvješća prema akreditiranim procedurama za svaki program i projekt,
•    izrađuje godišnje, mjesečne i tjedne planove plaćanja za svaki potpisani ugovor,
•    evidentira ugovore i zaprimljene račune kao i sve poslovne transakcije,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije,
•    obavlja poslove vezane uz mentorstvo novozaposlenih djelatnika,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.