Točka 16. Viši stručni referent u Uredu za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima, Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.

Uvjeti: 

• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društvenog, tehničkog ili prirodnog usmjerenja (VŠS društvenog, tehničkog ili prirodnog usmjerenja),

• najmanje 1 godina radnog iskustva na obavljanju poslova zaštite na radu,

• položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili ima priznat status stručnjaka zaštite na radu,

• poznavanje rada na računalu,

• hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

• odgovoran za pružanje stručne pomoći poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu,

• odgovoran za praćenje i provođenje zakonskih propisa i internih pravila iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te osiguranje i nadzor njihove provedbe u poslovanju,

• provodi aktivnosti osposobljavanja radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način,

• prikupljanja i analizira podatke u vezi s ozljedama na radu, priprema dokumentacije za prijavu ozljede na radu te izrada izvješća za potrebe poslodavca i nadležnih zavoda,

• predlaže procedure i radne upute te nadzire provedbu izdanih radnih uputa i procedura iz područja zaštite na radu,

• djelovanje u odboru za zaštitu na radu kod poslodavca,

• obavlja i ostale poslovi zaštite na radu u skladu s potrebama poslodavca i važećim zakonskim i podzakonskim odredbama.