Točka 17. Viši koordinator u Uredu za zajedničke poslove

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije (VSS ekonomske struke),
•    najmanje 4 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:

•    u suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    samostalno koordinira najsloženije stručne i administrativne poslove vezano za provedbu ugovora tehničke pomoći projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP uz povremeni nadzor i upute voditelja Službe,
•    predlaže unapređenje internih procedura i metodologija aktivnosti vezano uz djelokrug poslova u okviru provedbe projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP te sudjeluje u razvoju istih,
•    priprema ugovore tehničke pomoći te samostalno koordinira izvršenje tehničke pomoći projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP,
•    sudjeluje u pripremi financijskog plana Agencije u koji su uključena i sredstva iz projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija,
•    priprema zahtjeve za nadoknadu sredstava tehničke pomoći projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP,  
•    provodi poslove kontrole dokumentacije vezane uz prihvatljivost troškova za projekte iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP te je nadležan za istu,
•    odgovoran je za pripremu financijskih izvještaja o provedbi tehničke pomoći projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP,
•    provodi likvidaturu i kontiranje financijskih isprava,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Službe, a unose se u informacijske sustave Agencije i sustav Državne riznice,
•    provodi uskladu Glavne knjige s pomoćnim knjigama osnovnih sredstava i skladišne evidencije,
•    sudjeluje i izrađuje naloge za preknjiženje s ciljem usklade Glavne knjige i Državne riznice,
•    obavlja poslove mentorstva novozaposlenima,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.