Točka 18. Stručni referent u Uredu za zajedničke poslove, Odsjek pisarnice

Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.

Uvjeti:

• srednja stručna sprema, ekonomske, upravne ili druge odgovarajuće struke,

• najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

• poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa,

• znanje engleskog jezika,

• napredno znanje rada na računalu,

• hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

• obavlja primanje i pregled akata, upisivanje i dostavu akata u rad, administrativno - tehničku obradu akata, otpremu akata, razvođenje akata te arhiviranje i čuvanje,

• pregledava dokumentaciju koja se dostavlja na arhiviranje te podatke o arhivskoj građi upisuje u za to predviđene aplikacije,

• obavlja prijem stranaka, pismovnih pošiljaka koje pristignu neposredno, telefonskih poziva i dr. te o svemu vodi odgovarajuću evidenciju,

• odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odsjeka, a unose se u informacijske sustave Agencije,

• sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,

• u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,

• obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih osoba.