Točka 4. Stručni suradnik u Službi za pravne poslove

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar prava (VSS pravne struke),
•    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    poznavanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

•    u suradnji s voditeljem Odjela  planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje
•    sudjeluje u obavljanju složenih poslova u radu Odjela  uz češći nadzor i upute voditelja Odjela,
•    sudjeluje u pripremi ugovora o nabavi robe, radova, usluga te bespovratnim sredstvima vezanim uz provedbu EU projekata, kao i u izradi pravnih mišljenja u svezi primjene i tumačenja pojedinih ugovornih odredbi,
•    po potrebi pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama za ljudske potencijale i opće poslove u izradi akata koji se tiču prava i obveza radnika te ostalih akata pravne prirode, kao i ugovora iz njihove nadležnosti,
•    po potrebi sudjeluje u ažuriranju i izmjenama priručnika Agencije vezano za pravna pitanja,
•    prati nacionalne pravne propise i propise Europske unije kojima se uređuje postupak javne nabave, kao i ostale pravne propise Republike Hrvatske i Europske unije te tumači pojedine odredbe,
•    sudjeluje u pripremi pravnih mišljenja i daje savjete drugim službama unutar Agencije uz češći nadzor voditelja Odjela,
•    sudjeluje u postupcima mirenja pred ugovorenim tijelima za mirenje,
•    sudjeluje u izradi očitovanja na žalbe na postupke javne nabave,
•    sudjeluje u postupku utvrđivanja postojanja nepravilnosti,
•    sudjeluje u postupcima koji se vode po odluci o postojanju nepravilnosti,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.