Točka 4. Stručni suradnik u Uredu za provedbu pretpristupnih programa i projekata i ESI fondova (...), Služba I

Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke),
•    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

•    u suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    provodi poslove vezane uz praćenje provedbe ugovora financiranih iz programa EU uključujući program IPA (Jačanje administrativnog kapaciteta i izgradnje institucija) te Prijelazni instrument (Transition Facility) prema važećim nacionalnim pravilima  i pravilima Europske unije koji su u nadležnosti Agencije te odlazi na terenske posjete projektima,
•    prema potrebama Agencije kao Posredničkog tijela razine 2 obavlja poslove vezane uz provedbu operativnih programa financiranih iz ESI fondova,  koji su u nadležnosti Agencije,
•    zadužen je za složene projekte (projekti visoke financijske vrijednosti, specifična problematika u okviru projekta, kratki rokovi i sl.) uz češći nadzor i upute voditelja Odjela,
•    odgovoran je za primjenu internih procedura i metodologije za provedbu projekata iz EU programa te pripremu dodataka ugovora (izmjene ugovora) te ažuriranje i nadogradnju relevantnih priručnika Agencije,
•    kontrolira „vidljivost“ pojedinih projekata,
•    redovito prisustvuje mjesečnim sastancima s predstavnicima tijela državne uprave i drugih korisnika financijskih sredstava EU,
•    dužan je čuvati dokumentaciju sukladno predviđenim procedurama i voditi evidencije,
•    priprema podatke za potrebe sastanka odbora za praćenje provedbe programa EU te provodi preporuke odbora, a iznimno i sudjeluje na sastancima odbora,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.