Točka 9. Stručni suradnik u Uredu za provedbu ESI fondova (...), Služba III

Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke),
•    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:


•    u suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    u skladu s obvezama delegiranima od strane upravljačkog tijela sudjeluje u pripremi dijela uputa za prijavitelje,
•    sudjeluje u radu odbora za procjenu prihvatljivosti projektnih prijava, provodi pripremu ugovora te kontrolu izmjena ugovora,
•    provodi i poslove kontrole dokumentacije vezane uz prihvatljivost troškova i praćenje provedbe operativnih programa financiranih iz strukturnih instrumenata odnosno ESI fondova Europske unije koji su u nadležnosti Agencije,
•    obavlja složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu dokumentacije, praćenje provedbe programa i projekata, uz češći nadzor i upute nadređenog voditelja,
•    provodi aktivnosti vezane uz kontrolu planova nabave krajnjih korisnika te odlazi na terenske posjete projektima,
•    u provođenju procesa propisanih u internim procedurama Agencije surađuje s drugim Uredima u skladu s definiranim procedurama,
•    prati provedbu ugovora financiranih u okviru strukturnih instrumenata odnosno ESI fondova te podnosi uz to vezane izvještaje,
•    dužan je čuvati dokumentaciju sukladno predviđenim procedurama i voditi evidencije,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.