Dobro došli na našu stranicu karijera!

SAFU kao poslodavac

VIZIJA: Podupiremo rast uz izvrsnost u upravljanju fondovima EU

MISIJA: Osiguranje zakonitosti EU investicija uz pružanje kvalitetne usluge našim klijentima


Temeljne vrijednosti SAFU-a:

profesionalnost

promicanje znanja

kultura dijaloga

timski rad

tolerancija

kontinuirano usavršavanje

3P (poštovanje, povjerenje i pomaganje)


Agencija je 2019. godine postala nositeljica Certifikata Poslodavac Partner  - najboljeg hrvatskog certifikata za upravljanje ljudskim potencijalima, a ove godine je Agenciji dodijeljeno priznanje Izvrsnost u izazovima, koje je ostvarila sudjelovanjem u istoimenom projektu za prepoznavanje organizacija koje su razvile kvalitetne prakse upravljanja ljudskim potencijalima u nepredvidljivim okolnostima. 
Postupak zapošljavanja

1. Raspisivanje natječaja

2. Obrada pristiglih molbi

3. Psihologijsko/stručno testiranje

4. Razgovor s kandidatima

5. Donošenje odluke

6. Zaključenje natječaja i obavještavanje odabranih kandidata

7. Početak rada i uvođenje u posao

Otvoreni natječaji


OBAVIJESTI - NATJEČAJ VELJAČA 2021.

29.3.2021. - Zaključen je natječaj za zapošljavanje za radno mjesto višeg stručnog savjetnika (4 izvršitelja/izvršiteljice) u Uredu za provjeru nabave, objavljen 3. veljače 2021. godine. 

Obavijest o odabiru možete vidjeti ovdje.


22.3.2021. - Zaključen je natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog savjetnika (1 izvršitelj/izvršiteljica) u Uredu za provjeru nabave, objavljen 3. veljače 2021. godine. 

Obavijest o odabiru možete vidjeti ovdje.


4.3.2021. - Razgovori za radna mjesta u Uredu za provjeru nabave kreću od 8. ožujka 2021. godine. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pravovremeno kontaktirani telefonskim putem.


22.2.2021. - Objavljena je literatura za radna mjesta u Uredu za provjeru nabave. Literaturu možete vidjeti ovdje.


3.2.2021. - Objavljen natječaj za radna mjesta u Uredu za provjeru nabave. Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.


OBAVIJESTI - NATJEČAJ SIJEČANJ 2021.

16.4.2021. - Zaključen je natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika (2 izvršitelja/izvršiteljice) u Uredu za promotivne aktivnosti i informiranje, objavljen 13. siječnja 2021. godine. 

Obavijest o odabiru možete vidjeti ovdje.


14.4.2021. - Zaključen je natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika (1 izvršitelj/izvršiteljica) u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata, Služba za reviziju sredstva EUSF za štetu uzorkovanu potresom/Odjel za reviziju sredstava EUSF, objavljen 13. siječnja 2021. godine. 

Obavijest o odabiru možete vidjeti ovdje


7.4.2021. - Zaključen je natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika (4 izvršitelja/izvršiteljice) u Uredu za kontrolu provedbe projekata III (ESI fondovi: područje poduzetništva i tehničke pomoći te pretpristupni fondovi), objavljen 13. siječnja 2021. godine. 

Obavijest o odabiru možete vidjeti ovdje.


1.4.2021. - Poništen je natječaj za zapošljavanje za radno mjesto višeg stručnog savjetnika (1 izvršitelj/izvršiteljica) na neodređeno vrijeme u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata, Služba za reviziju sredstva EUSF za štetu uzorkovanu potresom/Odjel za reviziju sredstava EUSF, objavljen dana 13. siječnja 2021. godine.

Odluku o djelomičnom poništenju možete vidjeti ovdje.


24.3.2021. - Zaključen je natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog savjetnika (3 izvršitelja/izvršiteljice) u Uredu za ugovaranje, objavljen 13. siječnja 2021. godine. 

Obavijest o odabiru možete vidjeti ovdje.


17.3.2021. - Zaključen je natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika (1 izvršitelj/izvršiteljica) u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata, Službi za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovanu potresom, Odjelu za stručnu podršku revizijskom tijelu u području građevinskih radova, objavljen 13. siječnja 2021. godine. 

Obavijest o odabiru možete vidjeti ovdje.


8.3.2021. - Zaključen je natječaj za zapošljavanje za radno mjesto višeg stručnog savjetnika (2 izvršitelja/izvršiteljice) u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata, Službi za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovanu potresom, Odjelu za stručnu podršku revizijskom tijelu u području građevinskih radova, objavljen 13. siječnja 2021. godine. 

Obavijest o odabiru možete vidjeti ovdje.


4.3.2021. - Počeli su razgovori za više radnih mjesta za natječaj objavljen 13. siječnja 2021. godine. Zbog većeg broja radnih mjesta razgovori će se održavati tijekom mjeseca ožujka te molimo kandidate za razumijevanje i strpljenje.


26.2.2021. - Zaključen je natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog referenta na određeno vrijeme u Uredu za zajedničke poslove, Služba na nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove, Odsjek pisarnice, objavljen 13. siječnja 2021. godine. 

Obavijest o odabiru možete vidjeti ovdje.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, OIB 11548277852 (Agencija), prethodno navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe javnog natječaja za zapošljavanje, odnosno u svrhu pregleda zaprimljenih prijava i odabira kandidata s kojima će se zasnovati radnopravni odnos.

Predmetna obrada osobnih podataka je nužna kako bi Agencija izvršila svoje pravne obveze u skladu s pravilima i propisima kojima je uređeno zasnivanje radnopravnih odnosa u javnim ustanovama, odnosno u javno pravnim tijelima.

Također, u svrhu osiguranja transparentnosti javnog natječaja, odnosno postupka odabira kandidata, ime, prezime te struka odabranog kandidata objavit će se na internetskim stranicama karijera Agencije.

Osobni podatci kandidata koji bude odabran temeljem provedenog javnog natječaja, odnosno postupka odabira obrađuju se u svrhu zasnivanja radnopravnog odnosa. Predmetna obrade osobnih podataka je nužna kako bi se sklopio ugovor o radu.

Više informacija o tome kako Agencija prikuplja, obrađuje i štiti osobne podatke te koja prava možete ostvariti u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka (na primjer, pravo na pristup, pravo na ispravak i slično), možete saznati na način da se obratite, odnosno pošaljete upit na sljedeću adresu elektroničke pošte: osobni.podaci@safu.hr ili da pošaljete pismeno na sljedeću adresu: Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb.


Dokumenti

Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje možete pogledati ovdje.


Premještaj iz tijela državne uprave

Postupak premještaja:

1. Državni službenici zainteresirani za rad odnosno premještaj u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije mogu se prijaviti na neko od niže navedenih radnih mjesta

- premještaj je moguć samo kod službenika zaposlenih u državnoj službi na neodređeno vrijeme (čl. 76.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19)

2. U slučaju premještaja službenika u SAFU, potreban je prethodni pisani sporazum čelnika tijela iz kojeg se službenik premješta i ravnatelja SAFU.

- premještaj po potrebi službe temelji se na slobodnoj ocjeni čelnika tijela o potrebi da se službenik premjesti s jednog radnog mjesta na drugo, a naročito u slučajevima:

  • popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, čiji se poslovi moraju obavljati bez prekida
  • potrebe povećanja broja izvršitelja zbog povećanog opsega posla
  • bolje organizacije rada
  • potrebe za angažiranjem drugog službenika na određenom radnom mjestu radi pravodobnog i efikasnijeg obavljanja određenih poslova i zadataka.

Potreba službe mora biti obrazložena.

Za sva dodatna pitanja, možete nam se obratiti putem e-mail adrese ljudski.resursi@safu.hr 


Iskaz interesa za premještaj iz tijela državne uprave


Ako nam se želite pridružiti, ovo su osobine koje tražimo

usredotočenost na zadatke i konačni cilj

poštivanje rokova

pouzdanost

komunikativnost

asertivnost

timski igrač

kreativnost

želja za kontinuiranim učenjem i usavršavanjem

Što nudimo našim zaposlenicima?

klizno radno vrijeme
promoviranje zdravog života
usavršavanje i razvoj
mogućnost volontiranja
program edukacije za novozaposlene
mentorstvo
rad na različitim projektima sufinanciranim iz EU fondova
izazovne svakodnevne aktivnosti
stjecanje kvalitetnog i cijenjenog radnog iskustva
poticajnu i ugodnu radnu atmosferu

Što zaposlenici kažu o SAFU?

Centar izvrsnosti u sustavu EU fondova

Kultura ophođenja i komunikacije, izrazito pozitivno poslovno i radno okruženje

Učinkovitost, organiziranost, horizontalna i vertikalna prohodnost, naglasak na znanju i stručnom usavršavanju

Izrazito kvalitetni zaposlenici koji svoje znanje dijele s drugima, međuljudski odnosi, korektan odnos s nadređenima


Gdje se nalazimo?

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije - Ulica grada Vukovara 284 C , Zagreb