safu background

Premještaji iz TDU

Iskažite interes!

Iskaz interesa za premještaj iz tijela državne uprave

Premještaj iz tijela državne uprave

Postupak premještaja:

1. Državni službenici zainteresirani za rad odnosno premještaj u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije mogu se prijaviti na neko od niže navedenih radnih mjesta

- premještaj je moguć samo kod službenika zaposlenih u državnoj službi na neodređeno vrijeme (čl. 76.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19).


2. U slučaju premještaja službenika u SAFU, potreban je prethodni pisani sporazum čelnika tijela iz kojeg se službenik premješta i ravnatelja SAFU.

- premještaj po potrebi službe temelji se na slobodnoj ocjeni čelnika tijela o potrebi da se službenik premjesti s jednog radnog mjesta na drugo, a naročito u slučajevima:   

  • popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, čiji se poslovi moraju obavljati bez prekida   
  • potrebe povećanja broja izvršitelja zbog povećanog opsega posla    
  • bolje organizacije rada    
  • potrebe za angažiranjem drugog službenika na određenom radnom mjestu radi pravodobnog i efikasnijeg obavljanja određenih poslova i zadataka.


Potreba službe mora biti obrazložena.

Za sva dodatna pitanja, možete nam se obratiti putem e-mail adrese ljudski.resursi@safu.hr.