Točka 15. Stručni suradnik u Uredu za pravne poslove i postupke utvrđivanja nepravilnosti

Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.

Uvjeti:

•    magistar prava (VSS pravne struke),
•    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    poznavanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

• u suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,

• sudjeluje u obavljanju složenih poslova u radu Službe uz češći nadzor i upute voditelja Službe,

• sudjeluje u pripremi ugovora o nabavi robe, radova, usluga te bespovratnim sredstvima vezanim uz provedbu EU projekata, kao i u izradi pravnih mišljenja u svezi primjene i tumačenja pojedinih ugovornih odredbi,

• po potrebi pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama za ljudske potencijale i opće poslove u izradi akata koji se tiču prava i obveza radnika te ostalih akata pravne prirode, kao i ugovora iz njihove nadležnosti, 

• po potrebi sudjeluje u ažuriranju i izmjenama priručnika Agencije vezano za pravna pitanja,

• prati nacionalne pravne propise i propise Europske unije kojima se uređuje postupak javne nabave, kao i ostale pravne propise Republike Hrvatske i Europske unije te tumači pojedine odredbe,

• sudjeluje u pripremi pravnih mišljenja i daje savjete drugim službama unutar Agencije uz češći nadzor voditelja Službe, 

• sudjeluje u postupcima mirenja pred ugovorenim tijelima za mirenje, 

• sudjeluje u postupku utvrđivanja postojanja nepravilnosti,

• sudjeluje u postupcima koji se vode po odluci o postojanju nepravilnosti,

• sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti, 

• u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima, 

• obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.